M.E.B. Diplomalı Arjantin Tango Dans Eğitmenliği Kursu


Bursa ve Istanbul'da, M.E.B. Diplomalı Arjantin Tango Dans Eğitmenliği Kursu

Kurs Başlangıcı: 17 Eylül 2018

Kurs programı mesleğin gerektirdiği formasyonu kazandıracak şekilde teknik bilgi. figür, beden kullanımı ve bedeni tanıma, müzik bilgisi ve müziği kullanma, dansta görgü kuralları, estetik, koreografi, doğaçlama, meslek ile ilgili terimler ve tanımlamalar, 
öğretim yöntemlerini kapsamaktadır. Bir kursiyerin bitirme belgesi alabilmesi için, iki devrelik 32 hafta toplam160 saatlik kursa katılması ve sonucunda yapılan sınavlarda başarılı olması gerekmektedir. 
Kurs bitirme belgesi M.E.B tarafından onaylı olmaktadır. Bu kursa katılıp başarı ile mezun olan Belge sahipleri M.E.B. e bağlı özel ve devlet okullarında, Üniversitelerin Dans Toplululclarında. kreş ve anaokullarında ücretli dans öğretmenliği yapabilirler ve Milli eğitime bağlı dans okulu açabilirler. 
           
Programın süresi: Toplam süre: 32 hafta 
Haftalık ders saati: S x 45 dk 
I. Devre:16 Hafta 16x5 : 80 saat 
2.Devre:16 Hafta 16x5 : 80 saat 
Toplam ders saati:160 saat 

Konak Mah. Yaz sok. No:2A Nilüfer Bursa Sinanpaşa Mahallesi İlhan Sokak No:35-37-39 Beşiktaş - İSTANBUL
0532 4643884