Pera Güzel Sanatlar Lisesi Post-Empresyonizm Sergisinde


Pera Güzel Sanatlar Lisesi 9. ve 10. sınıf resim bölümü öğrencileri MSGSÜ Tophane-i Amire'de düzenlenen "Arkas Kolesksiyonu'nda Post-Empresyonizm sergisini ziyaret ettiler.