Pera Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü öğrencileri dönemin ilk ziyaretini Contemporary İstanbul´a yaptı.