OCN İç Mimari Belgelendirme Sistemi

Sınavlar ve Eğitimler

AOCN İç Mimari Belgesi sadece Pera Güzel Sanatlar İç Mimari Bölümü öğrenci ve mezunları için özel olarak hazırlanmış bir belgelendirme sistemidir ve Bölüm içerisinde verilen eğitime paralel olarak hazırlanmıştır. Her yıl, eğitim başladıktan sonra duyurulan OCN kayıt dönemi içerisinde kaydını yaptıran öğrenciler, akademik yıl içerisinde seçtikleri belge türüne göre çeşitli ders başlıkları altında projeler, yazılı-sözlü alıştırmalar, alan çalışmaları, obje üretimleri gibi çeşitli ödevleri öğretmenlerinin rehberliğinde, OCN standartları doğrultusunda hazırlar. Eğitim yılı sonunda hazırlanan ve öğretmen tarafından onaylanan çalışmalar İngiltere / OCN’den gelecek bir denetmen tarafından incelenir. Denetmen dilediği taktirde adayların herhangi biri veya hepsiyle görüşme talebinde bulunabilir. Görüşme Pera Güzel Sanatlar’ın gözetiminde gerçekleşir. Denetmen, tüm çalışmaları inceledikten sonra “geçerli” ya da “geçersiz” şeklinde değerlendirme yapar. Geçerli olarak değerlendirilen öğrencilerin belgeleri OCN tarafından hazırlanarak Pera Güzel Sanatlar’a gönderilir. “Geçersiz” kabul edilen çalışmanın sahibi, hakkını kaybetmeden, eksiklerini gidererek bir sonraki yıl tekrar başvurabilir. Ek bir kredi almadığı sürece ekstra bir ödeme yapmasına gerek kalmaz.

Öğrenciler çalışmalarını, her bir ders için ayrı ayrı hazırlamak durumundadır. Aşağıda detayları belirtilen dersler için “zorunlu” ve “seçmeli” olarak ifade edilen çalışma seçenekleri bulunmaktadır. “Zorunlu” olarak belirtilenlerin tümü yapılmalıdır, aksi taktirde çalışmalar “geçersiz” olarak kabul edilecektir. “Seçmeli” çalışmaların hangisinin yapılacağı öğretmenle karşılıklı olarak karar verilecektir, seçmelilerden herhangi birinin yapılmamış olması değerlendirmenin “geçersiz” sayılması için neden değildir. Seviye 3 İçmimarlık diploması toplam 14 üniteden oluşan, 39 kredi ve 390 saatlik eğitime tekabül etmektedir.

OCN belgesi almak için kayıt yaptıran öğrenci ve mezunların öğretmenleri tarafından kendilerine iletilen tarihlere azami dikkat göstermesi gerekmektedir. Her bir ödev için teslim tarihi verileceği gibi, tüm belgelerin toplanması için de tarihler iletilecektir. Bu tarihler doğrultusunda çalışmalarını teslim etmeyen adayların belgelerini alamamasından Pera Güzel Sanatlar sorumlu olmayacaktır.

OCN’e kayıt yaptırdıktan sonra iptali mümkün değildir. Öğrenci herhangi bir nedenden dolayı kaydını iptal etmek istese dahi, ödediği belge harcını geri alması mümkün olmayacaktır. Ancak öğrencinin çalışmalarının yetersiz olarak değerlendirilmesi durumunda, bir sonraki yıl eksiklerini gidererek ve ödeme yapmadan OCN’e başvurması imkan dâhilindedir.
OCN Portfolyo DetaylarıÖdev İçerikleri: