OCN (Open College Network)

Open College Network (OCN) İngiltere’de bulunan, OCN’nin amacı, başarının kredi esaslı dersler ve nitelikler yoluyla oluşacağı bilinciyle nitelikli öğrenmeyi desteklemek ve imkânlarını genişletmektir. Kredilendirme yoluyla, formal ve enformal eğitim sistemlerinin karşılamakta yetersiz kaldığı öğrenci ihtiyaçlarını, sorumlu, yenilikçi çözümler ve vasıflar ile sağlayarak öğrencilerin topluma katılmalarına, öz güvenlerinin gelişmesine ve kendi potansiyellerini kanıtlamalarına yardımcı olmayı hedefler. OCN, kredi ve ünite tabanlı bir BELGELENDİRME kurumudur ve eğitim hizmeti vermemektedir. OCN belgeleri; her biri kredi ve seviye değeri taşıyan ünite değerlendirmelerini içermektedir. 10 saatlik eğitim 1 krediye eşit olarak düşünülmektedir.

OCN çalışmalarını “onaylanmış merkezler” vasıtasıyla yürütür. İngiltere genelinde 2500’ü aşkın merkez, her yıl yaklaşık 800 bin öğrenciye OCN belgelerini sunmaktadır. Türkiye’de ise tek onaylı OCN merkezi PERA GÜZEL SANATLAR’dır. Pera Güzel Sanatlar, 2009 yılı itibariyle OCN’nin Türkiye’deki ve deniz aşırı ülkelerdeki tek yetkili kurumu haline gelmiştir. Pera Güzel Sanatlar, bunu yaparak, mesleki eğitim programlarına katılan öğrencilerine ve bu programların mezunlarına, iş hayatına atılmalarında, mevcut istihdam olanaklarını geliştirmelerinde ve ileri eğitime yönelmelerinde destek olmayı hedeflemektedir. Pera Güzel Sanatlar öğrencileri ya da mezunları, okulda aldıkları eğitimin sonunda elde ettikleri Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı bitirme belgesinin yanı sıra, OCN’nin verdiği kredi tabanlı belgeyi de alma şansına sahiptir. OCN Seviye 3 standardında sunulan bu belgelerde “Sertifika” ve “Diploma” seçenekleri bulunmakta, katılımcı kendi tercihine göre bu belgelerden birini alabilmektedir. OCN belgesi sahibi bir öğrenci;

  • İşe başvurularında uluslar arası standartlarda sahip olduğu nitelik ve becerileri ortaya koyabilme,
  • İş hayatında mevcut istihdam koşullarının iyileştirilmesini sağlayabilmekte,
  • İleri eğitim seçeneklerine yönelirken sahip olduğu bilgi ve becerileri uluslar arası seviyede kanıtlama şansına sahip olmaktadır.
OCN Seviye 3 sahibi bir kişi, kapsamlı bir seviyede birtakım bilgi, beceri ve anlayışı kazanma ve uygulama yeteneği olduğunu ortaya koymaktadır. Bununla birlikte üniversiteye girme, bağımsız olarak çalışma veya diğer kişilerle birlikte çalışırken de denetleme ve eğitim çalışmaları yapma becerilere sahiptir. Bu belge uluslar arası standartlarda; A Seviyesi, İleri Kredi, Uygulamalı Konularda GCE, Uluslar arası Bakalorya, Anahtar Beceriler Seviye 3, NVQ – Seviye 3, BTEC Diploma, Sertifika ve Belge seviyelerine eşittir.

TEMSİLCİLİKLER!

Open College Network, Sınav Temsilciliği ve Eğitim Merkezi olmak isteyen kurumların fiziksel koşulları ve işletmesel yapıları uygunluğu kabul görülenler arasından her yıl belli sayıdaki merkez bu sistem içerisine dahil edileceklerdir.

Tüm Türkiye’deki Okullar, Kurslar, Dernekler, Vakıflar ve Üniversiteler bu sisteme katılabilir ve sınavlara öğrenci hazırlayabilirler. Ayrıca özel öğretmenlerin öğrencilerinin katılması için ortam sağlanır.

Pera Güzel Sanatlar 0212.2453008-09 nolu telefonlardan veya internet üzerinden mail yolu ile pera@peraguzelsanatlar.com.tr adresinden iletişime geçerek, detaylı bilgi alabilirler.